Score Executive Report 2015

Κλίμακα Κοινωνικής Συνοχής και Συμφιλίωσης (SCORE/ΣΚΟΡ)
Σύνοψη Αποτελεσμάτων για την Κύπρο- 2015

Συμμετείχαν στην έρευνα 500 Ελληνοκύπριοι και 500 Τουρκοκύπριοι
 (πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις με δομημένα ερωτηματολόγια) 

Η κλίμακα Κοινωνικής Συνοχής και Συμφιλίωσης (SCORE/ΣΚΟΡ) είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για μέτρηση της ειρήνης σε πολυεθνικές κοινωνίες ανά τον κόσμο. Η κλίμακα έχει ως στόχο την παραγωγή συστάσεων πολιτικών αποφάσεων για ενδιαφερόμενους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και είναι ειδικά φτιαγμένο για πολυεθνικές κοινωνίες που βίωσαν σύγκρουση ενώ τώρα αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην προσπάθεια για οικοδόμηση ειρήνης και κράτους. 

Η κλίμακα ΣΚΟΡ εξετάζει 2 κύριες πτυχές της ειρήνης – κοινωνική συνοχή και συμφιλίωση. Η Κοινωνική Συνοχή αναφέρεται στη φύση της συνύπαρξης μεταξύ των ατόμων μιας κοινωνικής ομάδας και των διάφορων θεσμών του κράτους τους. Η συμφιλίωση αναφέρεται στις τρέχουσες προσπάθειες για εγκαθίδρυση της ειρήνης μεταξύ των ομάδων που προηγουμένως εμπλέκονταν σε διαμάχη ή σύγκρουση. 

Περισσότερα

Score Executive Report 2015

"Social Cohesion and Reconciliation" (SCORE) Index 
Executive Report on Cyprus 2015 findings

500 Greek Cypriots and 500 Turkish Cypriots took part in SCORE research (face-to-face interviews with structured questionnaires)

The Social Cohesion and Reconciliation (SCORE) Index is an innovative tool designed to measure the state of peace in multi-ethnic societies around the world. The tool supports policy decision for national and international stakeholders and is particularly suited for post-conflict multi-ethnic societies that now face peace-building and state-building challenges. 

SCORE examines two main components of peace - social cohesion and reconciliation.

Social Cohesion refers to the nature of coexistence between individuals within a social group and the institutions that surround them. Reconciliation refers to on-going efforts to establish peace between groups which were previously engaged in a dispute or conflict. 

Read more

Score Executive Report 2015

Toplumsal Yakınlaşma ve Uzlaşma (SCORE) Endeksi Kıbrıs 2015 araştıma sonuçları - Genel Özet

SCORE araştırmasına 500 Kıbrıslı Rum ve 500 Kıbrıslı Türk katılmıştır. (Veri toplama yöntemi: Yapılsal anket kullanarak yapılan yüz yüze mülakatlar)

 Toplumsal Yakınlaşma ve Uzlaşma (SCORE) Endeksi dünyadaki çoklu etnik yapıya sahip toplumlarda barışı ölçmek için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Özellikle çatışma yaşamış, çok etnik yapılı  toplumlar için uygun olan bu araç, ulusal ve uluslararası paydaşlara barış inşaasına ve devlet inşaasına yönelik siyasi uygulamalar da önermektedir. 

SCORE barışın iki temel unsuru olan – toplumsal yakınlaşma ve uzlaşmayı incelemektedir. 

Toplumsal Yakınlaşma sosyal bir grup içerisinde yer alan bireylerin kendi aralarında ve etraflarındaki kurumlarla olan ilişkilerini anlatmaktadır. Uzlaşma  ise uyuşmazlık ve çatışma yaşamış gruplar arasında barışın tesis edilmesi için yapılan çalışmaları ifade etmektedir.

Devamını okumak için